Posunúť nadol
//Blog

Cestné staviteľstvo

V dejinách staroveku malo cestné staviteľstvo dôležitú úlohu v rozvoji ľudstva. Jednou z najstarších a strategicky najdôležitejších rímskych ciest bola Via Appia, ktorú dal v starovekej rímskej republike vybudovať štátnik Appius Claudius. Cestná infraštruktúra je dôležitá aj dnes. Bez nej stagnuje rozvoj, čo vidíme aj v niektorých regiónoch u nás. Zabezpečiť dobrú dopravnú dostupnosť je prioritou. Podo..

Čítaj viac
  • 1,419 views
  • 0 Comment

Skúmame energetickú efektívnosť budov

Stavba a prevádzka budov prispievajú výrazne k svetovej spotrebe energií, odborníci hovoria až o 40 percentách. Je to významné číslo, ak vezmeme do úvahy, že ceny energií rastú a fosílnych palív ubúda rýchlym tempom. Preto sa zavádzajú opatrenia a normy pre "zelené budovy" a energetickú efektivitu budov. V tomto svetle sú výskum rôznych typov konštrukcií a ich energetická efektívnosť mimoriadne dôležité. Týmito prob..

Čítaj viac
  • 1,241 views
  • 0 Comment

Základy kariéry si postavíš u nás

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) sa v roku 1953 etablovala ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Vysokej školy železničnej v Prahe. Presťahovanie fakulty do Žiliny jej dodalo impulz k ďalšiemu rozvoju. Po rokoch pôsobenia na viacerých miestach v centre mesta a na Komenského ulici sa v roku 2009 fakulta presťahovala do nových priestorov v univerzitnom areáli na Veľkom Diele, kde získala nové kvalitné zázemie pre re..

Čítaj viac
  • 1,478 views
  • 0 Comment

Zaujali sme Ťa? Pridaj sa k nám!

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close