Posunúť nadol
//Diagnostika ciest v Banskej Bystrici

Diagnostika ciest v Banskej Bystrici

Stav pozemných komunikácií na Slovensku ovplyvňuje kvalitu cestovania nás všetkých. Na cestách alebo chodníkoch môžeme pozorovať rôzne výtlky, deformáciu povrchu vozovky, vyjazdené koľaje a podobne. Všetky tieto problémy ovplyvňujú kvalitu našich komunikácií a bezpečnosť premávky.


Ak chceme predchádzať týmto problémom alebo komunikácie opravovať a udržiavať efektívne, musíme sa na tieto problémy pozrieť “zvnútra”. Neopravovať cesty iba prekrytím novou vrstvou asfaltu, ale zvoliť efektívny prístup a prostriedky na ich rekonštrukciu.


Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity a v našom Výskumnom centre máme výskumný tím, ktorý sa dlhodobo venuje diagnostike cestných komunikácií a dosahuje výborné výsledky nielen v rámci Slovenska, ale aj v porovnaní so zahraničím.


Problémy s kvalitou ciest sa nevyhli ani mestu Banská Bystrica. Vedenie mesta so Žilinskou univerzitou nadviazalo spoluprácu v rámci diagnostiky miestnych komunikácií, ktoré sú pre chod mesta veľmi dôležité. Vykonali sme podrobnú diagnostiku ciest na území mesta. Počas nej sme používali moderné prístroje a technológie, ktoré nám poskytli všetky dôležité dáta ohľadom povrchu vozovky ale aj jej konštrukcie. Informácie, ktoré sme získali, poslúžia projektantovi pri príprave dokumentácie pre rekonštrukcie, stanovenie priorít pre údržbu vozoviek a výber najvhodnejších technológií.


Pri meraniach používame rôzne diagnostické zariadenia, napr. ROADSCANNER, ktoré umožňuje nedeštruktívnou metódou zistiť informácie o stave pozemných komunikácií. Pomocou zariadenia vieme zistiť priečne a pozdĺžne nerovnosti vozovky. Deflektometrom FWD-KUAB 50 zase meriame jej priehyby.


Rekonštrukcia cestných komunikácií je veľmi dôležitá pre zvýšenie kvality života v mestách a na vidieku. Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity sme radi, že môžeme našimi dlhodobými skúsenosťami a najnovšími vedomosťami prispieť k bezpečnosti a kvalite cestnej dopravy.

  • 4,258 views
  • 0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close