Posunúť nadol
//Projekt EDUMOS — Vzdelávanie v oblasti mostného staviteľstva

Projekt EDUMOS — Vzdelávanie v oblasti mostného staviteľstva

Na Stavebnej fakulte si uvedomujeme, že vzdelávanie nemá svoje limity. Stále treba niečo zlepšovať, vytvárať inovatívne riešenia a najmä prinášať našim študentom kvalitnú formu vzdelávania spojenú s praxou v teréne. Mostné staviteľstvo nie je vínimkou. V spolupráci s Vysokou školou báňskou – TU Ostrava sme sa zapojili do vzdelávacieho cezhraničného projektu Edumos.

Cieľom projektu je významne ovplyvniť vzdelávanie v mostnom staviteľstve formou moderných vyučovacích nástrojov, realizáciou výmenných prednášok a spoločných vzdelávacích exkurzií. Študenti v obidvoch krajinách budú mať prístup k edukačným pomôckam formou spoločného e-learningu. Kombináciou vzdelávania docielime vzájomné obohacovanie vyučovacieho procesu budúcich statikov, mostárov a vytvoríme tak spoločný edukačný systém medzi Slovenskou a Českou republikou.   

V rámci projektu Edumos sa študenti spolu s pedagógmi začiatkom zimného semestra zúčastnili na zaujímavých exkurziách. Oboznámili sa s výstavbu diaľničného mosta na stavbe diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina a zároveň mali možnosť vidieť priebeh statickej zaťažovacej skúšky predmetného objektu. Tiež absolvovali odborný výklad a obhliadku oceľových konštrukcií železničných mostov cez Váh pri Žiline.

Exkurzia: výstavba diaľničného mosta na stavbe diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina

Študenti majú možnosť zúčastniť sa podujatí s názvom Mostársky deň. Prvé takéto podujatie sa konalo online formou z priestorov Žilinskej univerzity v Žiline. Zaujímavé témy boli prednášané dvomi profesormi z Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty UNIZA a tromi odborníkmi priamo z praxe. Ďalší zaujímavý program a prednášky sú plánované v najbližších mesiacoch.

Realizácia projektu Edumos nám pomôže vychovať kvalifikovaných pracovníkov zameraných na mostné objekty. Pripraví ich do praxe a v neposlednom rade bude motivovať ďalších uchádzačov o štúdium tohto významného a perspektívneho odboru. Viac o možnostiach štúdia sa dozvieš na stránke stavitelstvo. Bližšie informácie o projekte a plánovaných podujatiach nájdeš tu.

  • 1,009 views
  • 0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close