Posunúť nadol
//Výskumné európske projekty

InfraBIM – BIM- informačný model budovy

Prirodzený vývoj prináša do stavebného priemyslu rôzne nové technológie, ktoré nám uľahčujú prácu. Jednou z týchto nových technológií je BIM, informačný model budovy (Building Information Modeling). Je to moderný, inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov, ktoré sú založené na modeli. Umožňuje jednotlivým účastníkom stavebného cyklu (architektom, projektantom, dodávateľom, správcom budov) vytvárať a zdieľať info..

Čítaj viac
  • 1,511 views
  • 0 Comment

Korózne mapy

Život ľudí sa zásadne zmenil po objavení kovov. Dodnes sú jedným z najdôležitejších materiálov, ktoré ľudstvo využíva. Platí to aj pre stavebný priemysel. Každý materiál má však svoju životnosť. Životnosť kovov ovplyvňujú rôzne faktory. Jedným z najdôležitejších z nich je korózia. Klimatické prostredie a znečistenie ovzdušia majú veľký vplyv na degradáciu stavebných materiálov, z ktorých sú vyhotovené želez..

Čítaj viac
  • 1,849 views
  • 0 Comment

Inovatívne služby pre mobilitu-projekty Rumobil a Youmobil

Naša fakulta pracuje na mnohých zahraničných projektoch. Patria k nim aj projekty RUMOBIL a YOUMOBIL. Oba projekty riešia problém verejnej dopravy na vidieku. Keď sa ľudia rozhodujú, či budú bývať v meste, jeho okolí alebo na vidieku, riešia aj otázku ako budú dochádzať do práce, školy, za zábavou alebo službami. Bývať na vidieku častokrát znamená stráviť množstvo času v dopravnej zápche pri ceste do mesta alebo čakať na..

Čítaj viac
  • 1,601 views
  • 0 Comment

Vzdelávanie pre dopravu budúcnosti – projekt skillful

Spoločnosť sa dynamicky vyvíja, nastupujú nové trendy a s nimi aj nové technológie. Nevyhýbajú sa ani sektoru dopravy.  Digitalizácia, virtuálna realita, umelá inteligencia, autonómne vozidlá, inteligentné IoT (Internet vecí). Všetky tieto pokročilé technológie budú ovplyvňovať náš život. Osobný aj pracovný a budú mať dopad aj na zamestnanosť a povolania v doprave. Na univerzite si uvedomujeme, že ak chceme pripra..

Čítaj viac
  • 1,078 views
  • 0 Comment

Projekt AIR TRITIA- Pomáhame pri znižovaní znečistenia ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je celosvetovým problémom. Poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Z pohľadu súčasných noriem veľká časť populácie v Európe nežije v čistom ani zdravom prostredí. Tento problém pretrváva napriek tomu, že za posledné desaťročia sa v Európe znížili emisie látok, ktoré znečisťujú životné prostredie, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia. V roku 2017 sa začal medzinárod..

Čítaj viac
  • 1,138 views
  • 0 Comment

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close