Posunúť nadol
//Stavebná fakulta UNIZA

Projekt EDUMOS — Vzdelávanie v oblasti mostného staviteľstva

Na Stavebnej fakulte si uvedomujeme, že vzdelávanie nemá svoje limity. Stále treba niečo zlepšovať, vytvárať inovatívne riešenia a najmä prinášať našim študentom kvalitnú formu vzdelávania spojenú s praxou v teréne. Mostné staviteľstvo nie je vínimkou. V spolupráci s Vysokou školou báňskou – TU Ostrava sme sa zapojili do vzdelávacieho cezhraničného projektu Edumos. Cieľom projektu je významne ovplyvniť vzdelávanie v..

Čítaj viac
 • 1,009 views
 • 0 Comment

VIRTUÁLNA PREHLIADKA FAKULTY

Tohtoročná koronakríza nám umožnila inovatívne rozšíriť možnosti našej prezentácie. Pre priestor webu, dostupný všetkým, sme zvolili virtuálnu prehliadku fakulty. Naši študenti sa vzdelávajú v moderných priestoroch kampusu v mestskej časti Žiliny - Veľký Diel, v krásnom prostredí žilinského lesoparku. Súčasťou fakulty sú aj  skúšobné a experimentálne laboratóriá, ktoré tiež chceme čo najkomplexnejšie prezentovať n..

Čítaj viac
 • 0 views
 • 0 Comment

Erasmus-Zážitky a skúsenosti na celý život

Rozhovor s Michalom Hrablayom (21r.), študentom druhého ročníka Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Prečo si sa rozhodol ísť na erasmus? Moji priatelia si vždy pochvaľovali erasmus. Bol som v druhom ročníku a rozhodol som sa, že to je najlepšie obdobie, kedy absolvovať erasmus. Chcel som vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať niečo nové. Prečo si sa rozhodol pre Českú republiku a nie inú krajinu ? V Prah..

Čítaj viac
 • 61,960 views
 • 0 Comment

Na Slovensku padajú mosty

Ľudia začali stavať mosty už v dávnej histórii, pretože sa potrebovali presúvať cez rieky alebo  údolia. Medzi prvé mosty patrili lávky z kmeňov stromov. Neskôr sa stavali drevené mosty, mosty s kamennými piliermi alebo závesné lávky. Mnoho mostov patrí medzi historické skvosty a viaceré sú zapísané v svetovom dedičstve UNESCO. Mnohé pretrvali stáročia, niektoré až tisícročia nielen vďaka konštrukčnému rieše..

Čítaj viac
 • 1,900 views
 • 0 Comment

Diagnostika ciest v Banskej Bystrici

Stav pozemných komunikácií na Slovensku ovplyvňuje kvalitu cestovania nás všetkých. Na cestách alebo chodníkoch môžeme pozorovať rôzne výtlky, deformáciu povrchu vozovky, vyjazdené koľaje a podobne. Všetky tieto problémy ovplyvňujú kvalitu našich komunikácií a bezpečnosť premávky. Ak chceme predchádzať týmto problémom alebo komunikácie opravovať a udržiavať efektívne, musíme sa na tieto problémy pozrieť “zvnútra”. Neopravovať ..

Čítaj viac
 • 4,258 views
 • 0 Comment

Široké uplatnenie penobetónu

V súčasnosti  existuje mnoho materiálov, ktoré sa používajú pri stavbách. Jedným z nich je penobetón. Poznáme ho už viac ako tridsať rokov. Je to stavebný materiál s dobrou mechanickou pevnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchým, ale pritom vysoko efektívnym technologickým spracovaním. Obsahuje uzavreté vzduchové póry, čím sa znižuje jeho objemová hmotnosť a popritom  sa dosahujú úspory materiálových v..

Čítaj viac
 • 1,543 views
 • 0 Comment

Išiel za svojím cieľom

Rozhovor s Dušanom Cáderom (29r.), ktorý úspešne vyštudoval Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity a momentálne žije a pracuje v Bergene. Prečo si sa rozhodol pre stavebnú fakultu UNIZA, čo ťa viedlo k staviteľstvu ? Môj otec je stavbár a tak ma to už od malička viedlo k staviteľstvu. Vyštudoval som strednú stavebnú školu Veľká Okružná. Ďalej moje kroky pokračovali na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, kd..

Čítaj viac
 • 1,434 views
 • 0 Comment

Železnice budúcnosti

Množstvo tovaru, ktorý sa prepravuje v rámci nákladnej dopravy každoročne rastie. Stúpa najmä objem cestnej dopravy. Výsledkom sú dopravné zápchy, opotrebované vozovky a nemalé náklady na ich údržbu. Po cestách sa podľa údajov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky prepravujú až tri štvrtiny tovaru. Súčasná situácia je dlhodobo neudržateľná a ukazuje sa, že budúcnosť dopravy bude v preprave po koľajniciach. Presunúť dopravu z ..

Čítaj viac
 • 100,741 views
 • 0 Comment

Získaj štipendium a prax už počas štúdia na SvF UNIZA v spolupráci so ŽSR.

Rozvoj železničnej infraštruktúry a dopravy, ktorý je založený na finančnej podpore z európskych fondov, u nás predstavuje v súčasnosti jeden z najdôležitejších projektov. Železnice sa modernizujú, čo si vyžaduje aj prípravu kvalifikovaných zamestnancov. Preto ŽSR pristúpili k viacerým programom, ktoré podporujú zamestnanosť v tomto odvetví. Medzi ne patria napríklad: program reformy odmeňovania výkonných zamestnancov, pro..

Čítaj viac
 • 1,378 views
 • 0 Comment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov na trhu práce je dôležitým atribútom pri výbere vysokej školy. Cieľom Stavebnej fakulty ŽU je, čo najefektívnejšie pripraviť absolventov na ich budúce povolanie tak, aby ich vedomosti boli zhodnotené v praxi. Naši absolventi sú na trhu práce veľmi žiadaní už počas štúdia a po jeho skončení dopyt po nich stále rastie. Tento fakt dokazujú aj nasledujúce čísla. Niektorí zamestnávatelia sa snažia motivovať študento..

Čítaj viac
 • 5,084 views
 • 0 Comment

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close