Posunúť nadol
//Prečo študovať na Stavebke ?

Erasmus-Zážitky a skúsenosti na celý život

Rozhovor s Michalom Hrablayom (21r.), študentom druhého ročníka Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Prečo si sa rozhodol ísť na erasmus? Moji priatelia si vždy pochvaľovali erasmus. Bol som v druhom ročníku a rozhodol som sa, že to je najlepšie obdobie, kedy absolvovať erasmus. Chcel som vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať niečo nové. Prečo si sa rozhodol pre Českú republiku a nie inú krajinu ? V Prah..

Čítaj viac
  • 61,954 views
  • 0 Comment

Išiel za svojím cieľom

Rozhovor s Dušanom Cáderom (29r.), ktorý úspešne vyštudoval Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity a momentálne žije a pracuje v Bergene. Prečo si sa rozhodol pre stavebnú fakultu UNIZA, čo ťa viedlo k staviteľstvu ? Môj otec je stavbár a tak ma to už od malička viedlo k staviteľstvu. Vyštudoval som strednú stavebnú školu Veľká Okružná. Ďalej moje kroky pokračovali na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, kd..

Čítaj viac
  • 1,434 views
  • 0 Comment

Získaj štipendium a prax už počas štúdia na SvF UNIZA v spolupráci so ŽSR.

Rozvoj železničnej infraštruktúry a dopravy, ktorý je založený na finančnej podpore z európskych fondov, u nás predstavuje v súčasnosti jeden z najdôležitejších projektov. Železnice sa modernizujú, čo si vyžaduje aj prípravu kvalifikovaných zamestnancov. Preto ŽSR pristúpili k viacerým programom, ktoré podporujú zamestnanosť v tomto odvetví. Medzi ne patria napríklad: program reformy odmeňovania výkonných zamestnancov, pro..

Čítaj viac
  • 1,378 views
  • 0 Comment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov na trhu práce je dôležitým atribútom pri výbere vysokej školy. Cieľom Stavebnej fakulty ŽU je, čo najefektívnejšie pripraviť absolventov na ich budúce povolanie tak, aby ich vedomosti boli zhodnotené v praxi. Naši absolventi sú na trhu práce veľmi žiadaní už počas štúdia a po jeho skončení dopyt po nich stále rastie. Tento fakt dokazujú aj nasledujúce čísla. Niektorí zamestnávatelia sa snažia motivovať študento..

Čítaj viac
  • 5,083 views
  • 0 Comment

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close