Posunúť nadol
Domov
//VIRTUÁLNA PREHLIADKA FAKULTY

Naši študenti sa vzdelávajú v moderných priestoroch kampusu v mestskej časti Žiliny – Veľký Diel, v krásnom prostredí žilinského lesoparku. Súčasťou fakulty sú aj  skúšobné a experimentálne laboratóriá, ktoré tiež chceme čo najkomplexnejšie prezentovať nielen našim budúcim študentom, ale aj širokej odbornej verejnosti.

Prostredie webu nám umožnilo vytvoriť multimediálnu virtuálnu prehliadku, prostredníctvom ktorej by sme chceli našu fakultu predstaviť online počas virtuálneho Dňa otvorených dverí, ktorí bude 29.10.2020.

Po kliknutí na obrázok laboratória je možné doň vstúpiť a podrobne si ho poprezerať. Ak návštevníka zaujmú jednotlivé prístroje a chce vedieť, čo je ich účelom, môže sa kurzorom posunúť na obrázok zariadenia a objavia sa ďalšie informácie. Samozrejme je možné nahliadnuť aj do priestorov učební.

Účelom prehliadky je predstaviť, čo a akými prostriedkami v našich laboratóriách skúmame. Prehľadne, po jednotlivých laboratóriách, si budúci študenti môžu prezrieť zamerania výskumov našich katedier, napríklad na diagnostiku stavebných konštrukcií, mostov a stavebných materiálov, dlhodobé merania parametrov obvodových plášťov budov, stavebno-fyzikálne parametre budov, kvalitu ovzdušia, deformačnú odolnosť konštrukčných vrstiev železničnej trate, unikátny simulator riadenia tunelov a mnohé iné.

http://priestory.uniza.sk/svf/

Ako si môžete všimnúť, niektoré zo zariadení sú situované mimo budovy, ide najmä o zariadenia na testovanie kvality ovzdušia a technických vlastností železničnej trate. Časť laboratórií na našej fakulte je súčasťou akreditovaného skúšobného laboratória, oprávneného vykonávať certifikované merania a skúšky, napríklad zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií a mostov, alebo stanovenie pevnosti betónu.

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close