Baví ťa staviteľstvo?
Postav si svoju budúcnosť s nami uniZA SvF

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Poďme na to
Mechanika
Geodézia a Geotechnika
Stavebné konštrukcie a mosty
Cestné staviteľstvo
Pozemné staviteľstvo a urbanizmus
Technológie a manažment stavieb
Železničné staviteľstvo

Prečo STAVEBKA na uniZA

Stavebná fakulta na Žilinskej univerzite v Žiline Vám poskytne zaujímavú kombináciu získavania vedomostí za základe teoretických vedomostí a praktických skúseností získaných v stavebnej praxi. Ak máš hmotnú predstavu o budúcnosti, chceš sa podieľať na veľkolepých pozemných stavbách ale aj na stavbách mostov, tunelov alebo priehrad, potom sme Tvoja správna voľba.

stavebka
//
Bakalárske štúdium

Čo môžem študovať

Geodézia a kartografia
Pozemné staviteľstvo
Staviteľstvo
Technológia a manažment stavieb

Inžinierske štúdium

Čo môžem študovať

Pozemné staviteľstvo
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Chceš po škole dobre zarábať?

Priemerné platy našich absolventov
01. -
  • Dozor
  • Stavbyvedúci
  • Inžinier
  • Statik
  • Rozpočtár
  • Projektant

podľa portálu   platy.sk

Uplatniteľnosť

Uplatniteľnosť našich absolventov na pracovnom trhu
02. -

Uplatiteľnosť našich študentov

Zhoda

Zhoda odboru vzdelávania a povolania
03. -

Zhoda odboru vzdelávania a povolania

Zaujali sme Ťa? Pridaj sa k nám!

//

Zamestnávatelia

Kde skončím po STAVEBKE?

Uplatniteľnosť našich absolventov na pracovnom trhu je vo firmách na Slovensku ale aj vo svete. Medzi najväčších zamestnávateľov sa radia firmy ako:

Kontaktné informácie

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

01. Tel. kontakt

+421 (0)41 513 55 02

02. Adresa

Univerzitná 8215/1, Žilina

04. Facebook

StavebnaFakultaZUZ

Naša faulta v číslach

Pár zaujímavých informácií o našej fakulte.

Resumé
0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
0
Priemerná mzda
// Absolventi

Naši úspešní absolventi

Zaujali sme Ťa? Pridaj sa k nám!

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close